Voor wie

Ontwikkelaars & vastgoedeigenaren

Ontwikkelaars en vastgoedeigenaren help ik om hun projecten mogelijk te maken, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke en duurzaamheidsopgaven van NL. En zij prettige woon-, werk- en leefomgevingen kunnen realiseren voor tevreden kopers en gebruikers.

Ik doe onderzoek naar ontwikkelkansen en mogelijkheden en denk vanuit mijn juridische achtergrond mee over de haalbaarheid van projecten en eventuele aanpassing daarvan. En doe een juridische toets van proces, procedure en overeenkomsten. Ik geef een helder juridisch en strategisch advies.

Daarna(ast) begeleid ik het proces. In goed overleg met ambtenaren, wethouders, raadsladen en andere toestemmingverleners over de te volgen procedure. En ik bewaak de voortgang.

Ik ondersteun ontwikkelaars en vastgoedeigenaren bij inspraak en participatie. Een plan is naar mijn overtuiging pas een goed plan, als daar ook draagvlak voor is.

Gemeenten

Ik help gemeenten bij het realiseren en faciliteren van hun maatschappelijke doelstellingen. De bouw van voldoende woningen voor alle doelgroepen, klimaatadaptatie, energietransitie, leefbare en groene openbare ruimte, behoud en herstel van monumenten enz.
Als projectleider ondersteun ik gemeenten in de strategische en aanloopfase van gebiedsontwikkelingen. Ik ben klaar als een plan de bestuurlijke instemming van het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad krijgt en met de uitvoering kan worden begonnen. Dan geef ik het stokje graag over.

Ik lever diepgaande kennis, jarenlange ervaring, senioriteit, capaciteit en realisatiekracht. Ik ben doortastend en oplossingsgericht en weet bruggen te slaan tussen overheid en markt. Overtuigend naar college en raad.

Daarnaast kan ik bij complexe gebiedsontwikkelingen het college en/of de gemeenteraad als onafhankelijke strategische juridische adviseur en sparringpartner bijstaan.