Projectleider Omgevingsplan (04.2019-02.2021)

Gemeente Gouda.

Het opzetten en sturen op proces totstandkoming omgevingsplan, opzetten en aansturen van het projectteam, strategisch adviseren over nieuwe pilots bestemmingsplan verbrede reikwijdte/omgevingsplan, rol bij pilotproject GoudAsfalt  (CHW-project), verbinding leggen tussen pilots en gemeentebreed omgevingsplan, verbinding zoeken met ketenpartners en andere partijen en kennis van de Omgevingswet en omgevingsplan in de organisatie borgen.

Resultaten:

  • In overleg met de interne stakeholders en de ketenpartners een plan van aanpak voorbereiding omgevingsplan opgesteld. De stuurgroep heeft het plan van aanpak vastgesteld. 
  • De raad heeft de Verordening Fysieke Leefomgeving vastgesteld.
  • De raad heeft ingestemd met het kaderdocument (toekomstvisie) voor GoudAsfalt. 
  • De raad heeft een besluit genomen over haar nieuwe bestuurlijke bevoegdheden. 

Delen