Projectleider herontwikkeling Groot Seminarie Warmond (07.2019-08.2021)

Gemeente Teylingen.

Projectleiding van de herontwikkeling van een bestaand zorgcomplex (Rijksmonument) tot een woningbouwontwikkeling, inclusief nieuwbouw van een complex woningen. Verantwoordelijk voor aansturing van het gemeentelijke projectteam, opstellen van anterieure overeenkomsten, de integrale planvorming, advisering over planologie, contacten met stakeholders, participatie, bestuurlijke besluitvorming (College en Raad) en het voeren van de onderhandelingen met de ontwikkelaar over de plankosten/GREX, overdracht openbaar gebied, procedures. 

Resultaten:

  • In mei 2021 is de anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar gesloten. 
  • In juni 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het integraal plan (stedenbouwkundig plan). Na een intensief participatietraject (live bijeenkomsten en keukentafelgesprekken, digitale stakeholderbijeenkomsten en webinars) hebben de stakeholders en de inwoners het plan omarmd. De eerste vergunningen zijn verleend. 
  • Het Rijksmonument is gerenoveerd en in gebruik genomen voor de nieuwe functie (wonen).
Delen