Docent Omgevingsrecht bij Hogeschool INHolland te Rotterdam (heden)

Ik doceer het vak Adviesgesprek Omgevingsrecht aan de opleiding HBO-rechten (2e jaars vak). In de colleges geef ik les over de Omgevingswet en begeleid ik studenten bij het schrijven van een adviesmemo over een omgevingsrechtelijke casus.

Delen