Bemiddeling

IN 3 STAPPEN NAAR EEN DUURZAME SAMENWERKING EN EEN GESLAAGD PROJECT: IN GESPREK BLIJVEN EN DISCUSSIES UITPRATEN

Naast het voorwerk (juridisch advies en inrichting van de samenwerking) en projectleiding, kan ik ook als bemiddelaar optreden, als er een geschil ontstaat of de samenwerking niet optimaal loopt.

Ik neem bij een bemiddeling een actieve rol aan, breng mijn brede juridische expertise in en help partijen bij het vinden van een oplossing die recht doet aan hun beider belangen, zodat zij weer effectief met elkaar kunnen samenwerken.

De kans op een duurzame oplossing van een geschil is het grootst is als partijen het geschil zoveel mogelijk in onderling overleg oplossen. Partijen die er samen uitkomen bereiken vaker hun doel en het probleem is vaker daadwerkelijk opgelost.